DATASKYDDSPOLICY

Personuppgiftsansvarig

CrossFit Vanheim som juridisk person ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom verksamheten. CrossFit Vanheim kan nås per mejl på info@crossfitvanheim.se och via telefon på 073-709 51 83.

Vår insamling av data och syftet med insamlingen

CrossFit Vanheim sparar viss information om medlemmar. Den information som sparas är förnamn, efternamn, personnummer, e-post, telefonnummer, uppgifter om bankkonto och eventuellt adress om medlemmen väljer att uppge denna. Syftet med att vi sparar dessa uppgifter är att vi ska kunna identifiera våra medlemmar, registrera uppgifter gällande betalning samt kontakta medlemmar vid behov.

Tillgång till de lagrade uppgifterna

Det är endast de som är anställda samt instruktörerna på CrossFit Vanheim som har tillgång till de uppgifter som sparas. Vad gäller uppgifter om medlems bankkonto är det endast den ekonomiansvarige som har tillgång till uppgifterna. En person som finns registrerad hos oss har rätt att beredas tillgång till sina uppgifter och även att få dem rättade vid behov. Samtycke till lagring kan tas tillbaka och om inga lagliga hinder finns kan en person begära att registrerade uppgifter raderas. Uppgifter lämnas ut om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag.

Lagring och gallring

Uppgifter om våra medlemmar sparas i 7 år enligt gällande regler i bokföringslagen.

Uppgifter till datainspektionen

Om du anser du att vår personuppgiftshantering gått felaktigt till kan du anmäla detta till datainspektionen antingen via telefon på 08-657 61 00 eller per e-post till datainspektionen@datainspektionen.se.