11/1-21 Pandemilagen

Hej Vaner!

Den tillfälliga pandemilagen röstades igenom och med det tillkom det Vanheim åtgärder. Vi har blivit beordrade att räkna ut max antal besökare vid en och samma tidpunkt. För att göra detta räknas all användbar yta per rum in. Per 10 kvm yta får vi en besökare. 

 • I våra passalar (Hugin och Munin) har vi kapacitet för 14 deltagare men behåller fortfarande maxet på 12 eftersom det möjliggör säkrare träning.
 • Sleipner har kapacitet för en till men 6 deltagare per pass är nya regeln. Tidigare höll vi isär medlemmar effektivt med “you go, I go”-varianter men vi tummar inte på nuvarande regler. 
 • I open gym har vi istället för 10 kvm räknat på 13 kvm eftersom vi märkt att det är svårt att hålla sig till en mindre yta där. Max ligger därmed på 20 personer. På stretchytan kan det befinna sig 5 personer åt gången.
 • Bi-ytornas max finns på skyltar genom hela lokalen. Vi, liksom FHM, avråder från att använda omklädningsrum.
 • Vårat max-antal besök på en och samma tidpunkt har vi valt att lägga på 70 personer. Det får enligt lag plats fler här men vi lägger oss lägre för att hålla oss steget före.

För att göra det ännu enklare att undvika trängsel kommer vi att försöka avsluta alla pass fem minuter tidigare. Du erbjuds numera också att ta dig ut genom utgångarna som finns i passalarna (porten i Munin, ytterdörren mot cyklarna vid Hugin). Det är inget måste att använda dessa men du får gärna göra det.

Det ligger fortfarande på varje enskild individ att hålla avstånd. Det spelar ingen roll hur vi räknar eller hur många som är på en plats om vi inte försöker hålla avstånd till varandra. Du finner allmänna råd och rekommenderationer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/foreskrifter-och-allmanna-rad/

Vi fortsätter påminna om att du måste tvätta händer före och efter träning, inte peta dig i ansiktet och att inte komma hit om du är sjuk.

För att säkerställa att max-antalen hålls använder vi oss av gymsystem. För open gym kommer det därmed att ske ändringar. Så: Stryk allt vi tidigare sagt om open gym. Detta gäller från och med idag 11/1-21:

 • Open gym har 20 bokningsbara platser per timme. 
 • Du bokar de tider du vill träna. Du har möjlighet att boka två “pass” per dag. 
 • Boka två pass i följd om du tänkt träna mer än 60 minuter.
 • Boka tider du är här även om du dyker in “mitt i” ett pass. Exempel: Jag ska träna 14:30 till 16 idag, måndag. Jag bokar 14-15 och 15-16. 15:55 måste jag lämna ytan så att den som bokat 16:00 kan komma in utan att jag är där.
 • Har du reservplats? Tyvärr. Boka tidigare nästa gång.
 • Vi kommer kila in och räkna/ta närvaro i open gym som stickprov medan dessa regler finns på plats. Vi vill inte vara närvaropoliser men vi vill ännu hellre följa lagen.
 • Om möjligt; undvik våra populäraste tider: 16-19 vardagar och 10-12 helger.

Har du inte loggat in på ett tag? Gå till crossfitvanheim.gymsystem.se och begär tillbaka ditt lösenord. Skriv till niklas@crossfitvanheim.se om det ändå inte fungerar.

Håll ut! Vi är alla less. Vi får fortsätta vara tacksamma för det vi har och blicka mot tiden som kommer efter Corona.