WOD 28/10-15

Styrka

Varannan minut i 12 min:

Gå ihop två och två och utför 5 pushpressar var

(Använd en medellätt vikt i ert första set och öka sedan vikten lite i taget, men så att ni fortfarande kan hålla god teknik)

Metcon

På tid (time cap: 14 min):

40 Kroppsböj
35 Enarmssvingar
30 HSPU
30 Kroppsböj
25 Enarmssvingar
20 HSPU
20 Kroppsböj
15 Enarmssvingar
10 HSPU
10 Kroppsböj
5 Enarmssvingar

(skala HSPU med vikt/abmat om du behöver)