WOD 15/10-15

Styrka

Inom 12 min:

Utför 6-8 set av 3 frontböj

(börja med en låg uppvärmningsvikt och arbeta sedan upp mot en vikt du kan hantera utan några tekniska svagheter)

Metcon

2 varv av:
8 Hoppböj
8 KB-sving
Om du klarar det under 2 min går du vidare till:
2 varv av
10 Hoppböj
10 KB-svingar
Om du klarar det under 2 min så går du vidare igen:
12 Hoppböj
12 KB-svingar
etc..