WOD 24/8-15

Styrka
Varannan minut i 14 min:
5 marklyft på ca 50% de fyra första
3 marklyft på ca 55%-60% de tre sista

Teknik
Inom 8 min:
Utför obrutna varv av:
5 wall ball squats
5-20 DU / 10-40 SU
Fokusera på att utföra wall ball-böjen med bra stabilitet i kropp och utan att tappa bollen framåt. Lugna och obrutna DU/SU, välj antal efter förmåga. Det här är en teknikdel, du ska inte få upp en hög puls. Vila så mycket du behöver mellan varje varv så att du klarar av att göra dem obrutna.

5 varv på tid, cap 12 min
15 Wall balls
10 Ball over shoulder
50 DU / 100 SU