IN-HOUSE EVENT PÅ CROSSFIT VANHEIM

ATLETSERIEN

Atletserien är en box-intern tävling med en workout varje månad. Den första varje månad släpps en workout som ska genomföras och rapporteras in senast 23.59 den 20:e samma månad. Du kan tävla individuellt eller i lag. Alla är välkomna att vara med, och det finns alternativa skalningar till alla wodar.

Tävlingen avslutas kvartalsvis med en vinnare i någon av de klasser man anmält sig till. Mer info finns i medlemsgruppen Vanerna på Facebook.

VANHEIM TEAM CLASH

Team Clash går av stapeln en gång per år och är Vanheims version av klubbmästerskap. Tävlingen sker i lag och är ett tillfälle för alla deltagande atleter att testa att tävla men också att testa nya spännande tävlingsmoment. 2017 genomfördes Team Clash i lag om 4 och halva dagen var utomhus. 2018 tävlade vi i lag om två.

 Vad 2019 innehåller återstår att se. Mer info finns i medlemsgruppen Vanerna på Facebook.