Inlägg av Niklas

Vecka 3

Måndag 14:e 6×2 Reversed clean 4×6 Clean deadlift 4×5 Push-press 4×8 Good morning Tisdag 15:e 6×3 Powersnatch 5×4 Snatch pulls bockar 5×4 Jump with BB Torsdag 17:e 6×2 Clean + jerk 4×6 Back squat 5x 3-jump 4×6 “Squatsnatch press” Fredag 18:e 6×3 Snatch 4×6 Front squat, 3 sek paus i botten 4×10 Jack-knifes

Vecka 3

Måndag 14:e EMOM 12 min 4-8 HSPU/Push-ups/Ring dips AMRAP 7 min Wallballs* EMOM 7 Deadlifts Tisdag 15:e In 12 min 5-4-3-3-3-3 Back squats AMRAP 11 min 2-4-6-8.. Toes to rings KB swings Push-ups Onsdag 16:e In 10 min 4-4-3-3-2-2 Push press 9 Rounds for time (cap 12 min) 30 Double-unders 15 Thrusters Torsdag 17:e EMOM […]

Vecka 3

Måndag 14:e EMOM 16 min A) 1-3 Wall walks B) 8 Kipping Chest to bar/Pull-ups/Beat swings C) 1-3 Rope climbs D) 8 Kipping HSPU AMRAP 7 min Wallballs* *EMOM 7 Deadlifts Tisdag 15:e EMOM 12 min A) 30s 1 KB front racked, 1 KB farmers hold B) 30s same thing, switch hands AMRAP 11 min […]

Vecka 2

Måndag 7:e EMOM 10 min A) 4-12 Pistols B) 6 Deadlifts 7 Rounds for time (Cap 15 min) 7 Burpee boxjump 7 Thrusters 7 Pull-ups Tisdag 8:e In teams of 2: AMRAP 7 min 8-10-12… Sync DB Snatch 5 Ball over shoulder (each) between rounds Rest 2 min In 7 min: Find 1RM Bear complex […]

Vecka 2

Måndag 7:e In 10 min 5-5-5-5-5 Front squats AMRAP 12 min 7 Box jumps 7 Thrusters 7 Pull-ups Tisdag 8:e EMOM 12 min 4-8 HSPU/Push-ups/Ring dips AMRAP 8 min 12 KB Swings 8 Burpee box overs Onsdag 9:e In 15 min 5-4-3-2-2-2 Clean AMRAP 7 min 4-8-12-16.. Slamball clean Toes to rings/bar Torsdag 10:e EMOM […]

Vecka 2

Måndag 7:e 6×3 Snatch 6×3+3 Snatch balance+OH squat 5×4 Back squat 5x 3-jump Tisdag 8:e 6×3 Clean 5×5 Deadlift 5×4 Push-press Torsdag 10:e 6×2 Positionsträning snatch, 2 sek paus i position 3,4 lyft från 5 5×4 Snatch pulls bockar 5×4 Front squat 4×10 Jack-knives Fredag 11:e 6×2 Clean+jerk 6×3 Rack jerk 8×1 High box jump

Terminsschema

Vi jobbar två olika tre-veckors block:* Vecka 2-4, 8-10, 14-16, 20-22: Toes to bar, Pull-ups och Muscle-ups Vecka 5-7, 11-13, 17-19, 23-25: Handstand push-ups, Handstand hold/walk *Med reservation för ändringar

Vecka 1

Måndag 31:a AMRAP 10 min (you go, I go*) 10 KB/DB Snatch 10 KB/DB Squats 10 Sit-ups *Hard mode = Partner holds slamball Rest 4 min AMRAP 10 min (share anyhow) 20 Push-ups/HSPU 20 Slamball to shoulder 20 Tuck/V-ups/Toes to bar Rest 4 min AMRAP 10 min (share anyhow) 30 1-arm DB/KB Hang clean and […]

Vecka 1

Måndag 31:a Ingen ledarledd basic WOD idag. Kör WOD:en istället. Tisdag 1:a Ingen ledarledd basic WOD idag. Onsdag 2:a In 12 min 5-5-4-4-3-3 Clean AMRAP 11 min 2-4-6-8.. Burpee broadjumps Push press Torsdag 3:e EMOM 12 min 4-8 Pull-ups/Toes to bar For time (cap 9 min) 30-20-10 DB Hang clean and jerk DB Squats Fredag […]

Vecka 1

Måndag 31:a 5×2 Hang clean 4×5 Back squat 5×6 Push press 5×6 Barbell rows Tisdag 1:a 5×1+3 Snatch + Snatch balance 5×4 Snatch pulls 8×2 Vertical jumps Torsdag 3:e 8×1 Rack jerk 6×1 Back squat 5 Rounds 6 Barbell rows 12 Barbell reverse lunges Fredag 4:e 6×1 Snatch balance 5×2 Hang Snatch 5×4 Snatch pulls